Mesajul

Ștefan Vlăduțescu, Mesajul în comunicarea filosofică, Editura Sitech, Craiova, 2005, 450 p., 15 lei.

Ne aflăm în fața unei lucrări de sinteză a celor mai recente și diverse perspective asupra limbajului și comunicării, nota de originalitate fiind indiscutabilă, mai ales în registrul stilistic. Prof. univ. dr Vasile Macoviciuc

Lasă un răspuns