Prof. Daniel Mocioi: Note simboliste specifice poeziei bacoviene

Prof. Daniel Mocioi: Note simboliste specifice poeziei bacoviene

 

Despre poetul George Bacovia, criticul literar Nicolae Manolescu afirma că este ,,simbolist prin formaţie, dar care îşi depăşeşte epoca, aparţinând poeziei moderne ca unul dintre marii precursori”.

Continuă să citești

Prof. Ion R. Popa: Simțul artistic tradițional al comunităților din vestul și nordul Olteniei

         Zona deluroasă care înconjoară ca o ghirlandă fruntea Olteniei de la Dunăre, în partea mehedințeană și doljeană, și continuă în nordul provinciei spre zona subcarpatică până la Olt, are un specific în manifestarea artistului popular, asupra căruia încercăm să ne oprim.

Continuă să citești

Prof. Daniel Mocioi: Ecouri în lirica lui Al. Macedonski. Studiu

STUDIU: Ecouri în lirica lui Al. Macedonski

Prof. Daniel Mocioi

 

În scurt timp, mai precis în luna martie a acestui an, se împlinesc 164 de ani de la nașterea poetului, prozatorului, dramaturgului şi eseistului Alexandru Macedonski.  Criticul literar  Tudor Vianu l-a investit  cu abilitatea de „magician al cuvântului”, poetul simbolist  folosind cu dibăcie condeiul, rămânând în memoria cititorilor săi prin numeroase creaţii literare de excepţie.

Continuă să citești

    Prof. Daniel Mocioi: Educația și ideea de globalizare

STUDIU: Educația și ideea de globalizare

 

Prof. Daniel Mocioi

 

 

 

De obicei tradiţia este un ansamblu de obiceiuri, credinţe, practici, păstrate şi transmise din generaţie în generaţie. Tradiţia este zestrea unei comunităţi, este dovada nivelului de viaţă în diferite perioade şi devine o componentă a identităţii. După cum individul educat se construieşte pe sine pe fondul unei zestre primite, tot astfel şi comunitatea se construieşte pe sine, progresează, se perfecţionează şi tinde spre o calitate superioară.

Continuă să citești

STUDIU: Cartea între estetică şi cunoaştere. Autor: Prof. Daniel Mocioi

STUDIU: Cartea între estetică şi cunoaştere

Prof. Daniel Mocioi

 

Fiind născută din nevoia sufletului omenesc de a-şi exprima emoţiile sale cele mai puternice, cartea este  oglinda magică a sufletului uman, a sufletului în mişcare, o cunoaştere în absolut, o artă a timpului. Puterea cărţii este de a influenţa sentimentele, voinţa şi gândirea omului, de a transmite anumite cunoştinţe şi o anumită viziune asupra fenomenelor din universul apropiat sau mai îndepărtat. Sensibilizând cunoştinţele, facilitând cunoaşterea fenomenului descris printr-o ascuţită intuiţie, de care numai artistul este capabil, cartea îi ajută pe oameni să înţeleagă sensurile adânci ale realităţii şi să şi-o însuşească sub raport spiritual. Reflectând realitatea cu mijloace specifice, prin imagini artistice, cartea sensibilizează şi convinge, emoţionează şi place în acelaşi timp, îi face pe oameni să aprobe sau să dezaprobe o anumită stare de lucruri.

Continuă să citești

Radu BOTIȘ / Mircea BOTIȘ: Reflecții…

Reflecții …

 

Radu BOTIȘ / Mircea BOTIȘ


Recent ne-a atras atenția cartea ,,Reflecții templiere în Transilvania,apărută la Editura Primus din Oradea,2017,având autor pe Remus Barna.Ca prim impact vizual,regăsim pe coperta I imaginea impozantă a castelului păstrător de istorie și legendă alături de prezența cavalerului,a statorniciei cu care,oricând acesta veghează întru buna rânduială a curgerii vremilor.Emblematicele cuvinte ,,Non Nobis Domine,non Nobis,sed Nominii Tuo da Gloriam vin parcă dintru începutul lecturii să reamintească faptul că Supremația Divină a fost și a rămas în permanență călăuza templierului.

Continuă să citești

Prof. Cornelia Gâtan: Dspre oameni, fapte și locuri care au răzbătut prin negura istoriei

La sfârşitul anului trecut, la Editura Autograf MJM, a apărut lucrarea monografică Între Covrea şi Somorele a profesorului Ion R. Popa. Este vorba de comuna Seaca de Pădure – cu satele Veleni şi Răchita de Sus-, aflată la 40 de kilometri de Craiova, pe direcţia Vânjului Mare, ai cărei locuitori sălăşluiesc de secole între dealurile Somorele şi Covrea, peste care zburdau cândva hergheliile Boierilor Craioveşti şi ale lui Covrea, omul lui Tudor Vladimirescu.

Continuă să citești

Prof. Daniel Mocioi: CARAGIALE – Școala oglindită în proza scurtă

Prof. Daniel Mocioi: CARAGIALE – Școala oglindită în proza scurtă

 

Fostul revizor şcolar şi profesor suplinitor cunoştea foarte bine organizarea  şi funcţionarea şcolii, din timpul său, lăsată de către administraţie mai mult la voia întâmplării.

Continuă să citești

Prof. Ion R. Popa: Unirea din 24 Ianuarie 1859, un pas spre Marea Unire din 1918

Unirea din 24 Ianuarie 1859,

UN PAS SPRE MAREA UNIRE din 1918

Rezultat din îngemănarea a două neamuri viguroase ale Antichităţii – dacii şi romanii – , poporul român a străbătut veacurile istoriei fără a se fi clintit de pe vatra strămoşească, clădită pe pilonii Carpato-Danubiano-Pontic şi aureolată de spiritualitatea creştină, cu drumul jalonat în istoria-i multiseculară de jertfele al căror sânge i-au fertilizat pământul strămoşesc, din care s-au hrănit stabilitatea şi perenitatea lui.

Continuă să citești

Prof. Ion R. Popa: Henri Coandă, o viață închinată progresului științei și tehnicii pe plan mondial

 
                Descendent al unei familii olteneşti care s-a interferat cu istoria devenirii şi afirmării naţiunii române în momente nodale ca cele din 1821, 1859, 1877-1878, 1914-1918, ori au fertilizat-o cu contribuţii ilustre în ştiinţă, tehnică, economie, artă, literatură, diplomaţie şi pe câmpul de luptă, Henri Coandă a păstrat până în amurgul vieţii memoria înaintaşilor, considerându-se produsul lor şi al meleagurilor pe care s-au succedat generaţiile Coandă, ale căror efluvii le-a purtat cu sine pretutindeni. Totodată, putem afirma că Henri Coandă reprezintă chintesenţa Familiei Coandă şi întruchipează spiritul creator românesc pe care l-a înnobilat cu umanismul său şi personalitatea sa enciclopedică, făcând ca numele de român să capete noi dimensiuni în conştiinţa omenirii.

Continuă să citești