Prof. Ion R. Popa: Henri Coandă, „trăirea genezei” marelui savant

 
            Henri Coandă (1886-1972) – personalitate enciclopedică a creaţiei ştiinţifico-tehnice mondiale, clasificat între primii douăzeci de oameni de ştiinţă ai întregii lumi şi din toate timpurile, un adevărat Leonardo da Vinci al contemporaneităţii, – şi-a întemeiat  vasta operă pe o concepţie profund umanistă, pe idei înălţătoare despre muncă şi viaţă, pe o excepţională dăruire faţă de cercetare şi creaţie în ştiinţă şi tehnică.

Continuă să citești

Despre Poeme*, de I. L. Caragiale. Studiu, de Dan Ionescu

Despre Poeme*, de I. L. Caragiale

de Dan Ionescu

*Studiu apărut în revista „Scrisul Românesc”

Mihai Eminescu vedea lumea furnicar, I. L. Caragiale observă, în mijlocul ei, imaginile apocaliptice ale unor monștri, care sunt „contimporanii mei”. Primul stih este inversul tabloului Strigătul: „Fără de graiuri guri” – aici duce escaladarea egoismului, la a da din gură în zadar sau la a nu mai fi auzit de nimeni din jur. Privirea însăși e întoarsă înspre sine, însă fără a explora adâncimi sufletești sau pentru a certifica existența unor momente de introspecție. E o privire goală. Primul catren configurează portretul unui robot pe care dacă se instalează cabluri și baterii, ar lua-o încet din loc, pe un drum izolat: „Fără de graiuri gure și ochi făr’ de priviri, / Făr’ de mișcare forme, și încă, vai! ce este / Mai sec în astă lume și mai nemernic, țeste / Făr’ de gândiri și inimi lipsite de simțiri!” (Sonet).

Continuă să citești

DAN IONESCU: „Datina”. Micromonografie. Studiul constituie o premieră absolută în istoria publicisticii literare românești

DAN IONESCU: „Datina”. Micromonografie, Editura AIUS, Craiova, 2017, 220 p.

Preț: 45 de lei.

Acest studiu constituie o premieră absolută în istoria publicisticii literare românești.

Această lucrare, bazată pe teza de doctorat, Presa literară din Oltenia, reprezintă un studiu de caz: revista severineană „Datina”, extrem de importantă în epocă, dar indispensabilă și pentru contemporaneitatea noastră, pentru valoarea materialelor publicate, dintre care majoritatea își păstrează actualitatea, pentru notorietatea colaboratorilor și, în fine, pentru modul în care s-a situat în tradiționalismul românesc,
unde și-a cucerit un spațiu propriu.

Continuă să citești

Antonia Bodea: O carte de colecție – Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai

Antonia Bodea: O carte de colecție – Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai

 

Apărută ca o încununare a unei îndelungate preocupări, chemări și pasiuni privind personalitatea lui Radu Stanca, “poet baladist neîntrecut în literatura română, dramaturg aproape uitat, teatrolog cu viziune reformatoare, eseist rafinat, nu mai puțin actor și regizor ingenios”, noua carte a istoricului literar Anca Sîrghie, intitulată “Evocări și interpretări în evantai” (460 p.), apărută la Editura Technomedia din Sibiu în 2016, vine să completeze vastul documentar dedicat de universitara sibiancă autorului “Horei domnițelor”. După studiul monografic, “Radu Stanca și obsesia Thaliei. Ipostazele omului de teatru” (214 p.), publicat la Editura și Casa de presă Tribuna din Sibiu în 1996, și articole în reviste de specialitate, printr-o extindere a cercetării pe o perioadă îndelungată, mai recent au apărut la Fundația Națională pentru Știință și Artă din București, cartea “Dăltuiri“(330 p.), pe care autoarea a și prefațat-o în 2012, și “Radu Stanca. Profil spiritual”(720 p. ), cu un “Cuvânt înainte” semnat de Acad. Eugen Simion, în 2015. Cele două apariții recente s-au bucurat de competența editorului Marin Diaconu și a istoricului literar Anca Sîrghie, ca îngrijitori de ediție.

Continuă să citești

„Lucian Blaga şi ultima lui muză” ca document literar inestimabil, de ANTONIA BODEA

Lucian Blaga şi ultima lui muză” ca document literar inestimabil

De curând, cartea scriitoarei Anca Sîrghie intitulată „Lucian Blaga şi ultima lui muză” (Editura Technomedia, Sibiu, 2015), a fost răsplătită cu Premiul “Octavian Goga”, decernat de filiala locală a Uniunii Scriitorilor din România. Volumul reprezintă o încununare fericită a îndelungatului efort de căutări ale istoricului literar, cercetări susţinute de pasiunea deosebită pentru creaţia poetului-filosof născut în Lancrămul Sebeşului. Acest interes s-a accentuat prin împrejurarea pe de o parte dramatică, dar pe de alta fericită pentru oraşul de refugiu al poetului împreună cu Universitatea clujeană” Regele Ferdinand” , Sibiul, din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, căci acolo trecerea lui a lăsat urme bogate. Ca profesoară la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Anca Sîrghie a cercetat opera literară a scriitorului născut în Lancrăm, dar interesul pentru aspecte mai puţin cunoscute ale biografiei lui s-a adâncit atunci când ea a avut prilejul şi privilegiul de-a o cunoaşte pe Elena Daniello, „ultima muză” a poetului, ei fiindu-i închinate poemele inspirate din perioada finală a vieţii. Și nu doar acestea, ci tot ce a zămislit cu mintea sa de scriitor și de filosof.

Continuă să citești

Presa literară din Oltenia, de Dan Ionescu. Fragmente

Dan Ionescu: Presa literară din Oltenia, Ed. AIUS, Craiova, 2017, 220 p.

Preț: 45 de lei

  1. Reflectarea jurnalistică a traiului de zi cu zi

În anii douăzeci ai secolului trecut, se scria despre reorganizarea lecturii publice în Franţa: „În jurul fiecărei biblioteci, trebuie să se organizeze cicluri de conferinţe care să trezească gustul de citit în publicul vizitator” (Velicu, 1924, p. 380). Parisul avea „83 de biblioteci populare întreţinute de Primărie. Bucureştiul nu are niciuna. În timpul războiului, lucru curios, numărul cititorilor a fost de două ori mai mare faţă de anii normali. Chiar în acei ani s-a mărit numărul bibliotecilor. Populaţia avea nevoie de o mângâiere, de o uitare, de o încurajare în suferinţă. Sufletul îşi afla sprijin în cărţi, ceea ce n-a fost la noi” (Velicu, 1924, p. 380). Sursa informațiilor o constituie o broșură semnată de Marcel Clavié, cu succes în epocă şi tradusă în limba română.

Continuă să citești

Presa literară din Oltenia, de Dan Ionescu. Fragmente

Dan Ionescu: Presa literară din Oltenia, Ed. AIUS, Craiova, 2017, 220 p.

Preț: 20 de lei

 

INTRODUCERE

 

Descoperirea tiparului a perfecţionat comunicarea între cetăţenii diferitelor locuri şi timpuri, îndeosebi prin apariţia presei. Publicaţiile au instituit continuitatea şi periodicitatea transmiterii de informaţii, conectându-i pe cititori într-o mult mai mare măsură la actualitate.

Studiul presei în general reprezintă o componentă a istoriei culturale, tot astfel cum cercetarea celei literare trebuie integrată istoriei literaturii, căci evoluţia literaturii a datorat enorm publicaţiilor specializate.

Continuă să citești

Dan Ionescu, Pauză romantică într-un veac precipitat. Cronică literară*, de Geo Constantinescu

Dan Ionescu, Pauză romantică într-un veac precipitat. Cronică literară*, de Geo Constantinescu

*Cronică apărută în revista „Vatra veche” (p. 30). Lunar de cultură * Serie veche nouă* Anul IX, nr. 1(97) ianuarie 2017 *ISSN 2066-0952

Dan Ionescu, poet, prozator şi nu în ultimul rând critic şi istoric literar, vine cu al şaselea volum de versuri, Pauză romantică într-un veac precipitat (Editura Sitech, Craiova, 2016), continuând linia lirică trasată în cărţile: Biblioteca într-o alocuţiune, (Ed. Avrămeasa, Craiova, 1995), Altceva de cunoscut (Ed. Aius, Craiova, 1998), Departe de ocean (Ed. Cartea Românească, 2000), Fugă în scris (Ed. Cartea românescă, 2001), Vis visus sau Forţa visului (Ed. Scrisul românesc, Craiova, 2008).

Continuă să citești

Umberto Eco: ISTORIA URÂTULUI. Recenzie, de Mirela Teodorescu

download

Istoria Urâtului, acest al doilea volum vine ca o necesitate, în continuarea Istoriei frumuseţii. Probabil ca multi ar respinge o asemenea carte din start, opusul „istoriei frumuseţii“ făcând parte din lucrurile de care suntem mai puţin interesaţi să le cunoaştem. Dar atunci când vom avea răbdarea să ne apropiem de ceea ce canonic iese din sfera frumosului, în funcţie de epoci şi culturi, vom descoperi că simţurile noastre sunt provocate, dorinţa de analiză este stimulată, aşa cum spune Jung, scriind în 1932 despre cartea lui Joyce, Ulysses: „urâtul de astăzi este semnul prevestitor al marilor transformări viitoare“. În jurul noţiunii de „urât“ s-au construit de multe ori cele mai interesante expresii artistice, perioada modernă fiind una provocatoare în toate sensurile.

Continuă să citești

Textul multimodal. Ex-librisurile care m-au influențat, de Dan Ionescu

descărcare

Dan IONESCU: Textul multimodal. Ex-librisurile care m-au influențat

 

Abecedarul îl socotesc primul text multimodal care m-a ajutat să aprofundez cititul datorită în principal, desenelor care îl însoțeau. Plăcerea lecturii am dobândit-o învățând litera C. Au mai fost și alte lucruri care la un loc au determinat ca ziua respectivă pentru mine să devină cu totul un veritabil text multimodal. De exemplu, atitudinea bunicii paterne care m-a încurajat. Era pentru prima dată când vedeam transcris cântecul unei păsări, al cucului. Încă nu cunoșteam trilurile, însă lecția respectivă mi-a stabilit clar unul dintre ele.

Continuă să citești