Actorul n-a luat sfârșit. Poem elaborat și recitat, de Liviu Florian Jianu

C. D. Fortunescu: O viață, roman de M. Beza

C. D. Fortunescu: O viață, roman de M. Beza. Revista „Năzuința”, Anul I – No. 1, Aprilie 1922. Din Lumea cărților, p. 50

Recenzii retro: Ermineutica biblică, de Arhim. Dr Justin I. Suciu, Arad, 1933