Povestiri cu tâlc. Cronică* de carte, de Dan Ionescu

*Cronică apărută în revista „Scrisul Românesc”, Nr. 1 / 2018

Cel mai recent volum, semnat de Florentin Popescu, e alcătuit din șaptesprezece Povestiri din Anul Cocoșului de Foc (Ed. ANTIM IVIREANUL, Râmnicu Vâlcea, 2017). Potrivit zodiacului chinezesc, un astfel de an este „al energiilor puternice și al momentelor rare”, iar narațiile reflectă mai multe evenimente ieșite din comun. Ceea ce depășește rutina sau orizontul de așteptare al cititorului reprezintă notele de pamflet la care autorul recurge pentru a oferi în substrat și o lecție de viață.

Continuă să citești

Cercul de foc. Prezentare critică, de Ana Nedelcu

Adevăr şi nisipuri trecute

 

 

Smaranda LIVESCU, alias Mada CAZALI, o doamnă scriitoare feroce, cu un aprig spirit şi înclinaţie către romanul dinamic, poliţist, ne surprinde a treia oară, continuând seria volumelor policier după minunatele  Destǎinuri cu scoici şi apǎ sǎratǎ şi Timpuri în goanǎ.

Continuă să citești

Destǎinuiri cu scoici ṣi apǎ sǎratǎ /Timpuri în goanǎ… Recenzie, de Ana-Lucreţia Nedelcu

 

Destǎinuiri cu scoici ṣi apǎ sǎratǎ/Timpuri în goanǎ…

Mada Cazali, o scriitoare feroce, cu un aprig spirit şi înclinaţie către romanul dinamic, poliţist.
Cele două volume de faţă, Destǎinuri cu scoici şi apǎ sǎratǎ şi Timpuri în goanǎ, reprezintă un ansamblu de peripeţii cu tentă poetică în care autoarea adunǎ fapte, memorii, crime, suspans, confuzii şi poezie într-un amalgam frumos structurat, rezultat într-un film poliţist ideal de urmărit în serile friguroase de sâmbătă, ideal, într-un acopaniament muzical săltăreţ, învăluit în mister.

Continuă să citești

O nouă apariţie editorială – „Vocile umbrei” de Emilia Dănescu

O nouă apariţie editorială – „Vocile umbrei” de Emilia Dănescu

La Editura Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea, director scriitorul Ioan Barbu, a apărut volumul de versuri Vocile umbrei, autoare Emilia Dănescu. Cartea are 124 de pagini, format A5, prefaţă de Florin Costinescu şi grafică de Tudor Meiloiu.

Continuă să citești

Dan Ionescu: O carte esențială*

*Prezentare succintă, apărută în revista „Scrisul Românesc”, Nr. 11 / 2017

Cultura română a dat trei scriitori savanți: Dimitrie Cantemir, B. P. Hasdeu și Mircea Eliade. Opera celui de-al doilea, în latura ei beletristică, este analizată de Stancu Ilin, în volumul Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017). Postfața este semnată de editor, prof. univ. dr Florea Firan, care se referă pe
larg și cu acribie la scrierile beletristice ale cunoscutului spirit enciclopedic.

Continuă să citești

„Olimpul Literar” și „Datina”*, de Dan Ionescu

Olimpul Literar” și … „Datina”, de M. Gușiță, III, 1925, nr. 1 – 2, p. 21 – 23
*din volumul „Datina” (Critică și istorie literară)

Titlul „Olimpul literar și… Datina constituie o paralelă între muntele Olimp (aluzie la cel mitologic, grecesc), lăcaș al zeilor, și datina, atât revista cu titlul omonim, cât și datina cu sensul de tradiție.

Editorialistul incriminează pretenția lui Cezar Petrescu de a face parte din sfera superioară a jurnalismului literar, numai pe criteriul spațial, de trăitor în capitală, și restul în domeniu nu ar conta. Întrebarea implicită este ce legătură persistă între Olimp, cu toate percepțiile, mitologice și geografice, și un scriitor de limbă română, gazetar în București. „Olimpul literar” și „Datina” apar ca două talere, ale aceleiași balanțe, gazetăria autohtonă, însă fiecare taler, pe latura lui, contrabalansând în funcție de voința lectorilor de gazete. Taberele își fixaseră numărul de membri și de simpatizanți, pe când exponenții mișcărilor, modernistă ori tradiționalistă, redactori și conducători de publicații, erau încă predispuși migrației.

Continuă să citești