O nouă apariţie editorială – „Vocile umbrei” de Emilia Dănescu

O nouă apariţie editorială – „Vocile umbrei” de Emilia Dănescu

La Editura Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea, director scriitorul Ioan Barbu, a apărut volumul de versuri Vocile umbrei, autoare Emilia Dănescu. Cartea are 124 de pagini, format A5, prefaţă de Florin Costinescu şi grafică de Tudor Meiloiu.

Continuă să citești

Dan Ionescu: O carte esențială*

*Prezentare succintă, apărută în revista „Scrisul Românesc”, Nr. 11 / 2017

Cultura română a dat trei scriitori savanți: Dimitrie Cantemir, B. P. Hasdeu și Mircea Eliade. Opera celui de-al doilea, în latura ei beletristică, este analizată de Stancu Ilin, în volumul Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017). Postfața este semnată de editor, prof. univ. dr Florea Firan, care se referă pe
larg și cu acribie la scrierile beletristice ale cunoscutului spirit enciclopedic.

Continuă să citești

„Olimpul Literar” și „Datina”*, de Dan Ionescu

Olimpul Literar” și … „Datina”, de M. Gușiță, III, 1925, nr. 1 – 2, p. 21 – 23
*din volumul „Datina” (Critică și istorie literară)

Titlul „Olimpul literar și… Datina constituie o paralelă între muntele Olimp (aluzie la cel mitologic, grecesc), lăcaș al zeilor, și datina, atât revista cu titlul omonim, cât și datina cu sensul de tradiție.

Editorialistul incriminează pretenția lui Cezar Petrescu de a face parte din sfera superioară a jurnalismului literar, numai pe criteriul spațial, de trăitor în capitală, și restul în domeniu nu ar conta. Întrebarea implicită este ce legătură persistă între Olimp, cu toate percepțiile, mitologice și geografice, și un scriitor de limbă română, gazetar în București. „Olimpul literar” și „Datina” apar ca două talere, ale aceleiași balanțe, gazetăria autohtonă, însă fiecare taler, pe latura lui, contrabalansând în funcție de voința lectorilor de gazete. Taberele își fixaseră numărul de membri și de simpatizanți, pe când exponenții mișcărilor, modernistă ori tradiționalistă, redactori și conducători de publicații, erau încă predispuși migrației.

Continuă să citești

Lirica Irinei Lucia Mihalca sau despre un ritual germinativ al Poesiei. Cronică literară, de Ionel Bota

Glosă a tuturor semnificațiilor, dragoste…
Lirica Irinei Lucia Mihalca sau despre un ritual germinativ al Poesiei

Privită acum, în perspectiva acestor ani care-au trecut până la noi, lirica Irinei Lucia Mihalca anunța încă de la aparițiile în volume colective, în presa literară, ori cu ecoul unor lauri binemeritați la concursuri literare, o poetă matură, un autor care se mișcă foarte original, aproape fără trac și cu dezinvoltura unui consacrat al genului, între programe și stiluri, teme și modalități lirice, grupări și direcții.

Continuă să citești

Dan Ionescu – Revenirea la sine prin poezie. Cronică literară*, de Ștefan Vlăduțescu

Cronică literară* apărută în revista „Hyperion”, Nr. 7 – 8 – 9 / 2017

Dan Ionescu – Revenirea la sine prin poezie

de Ștefan Vlăduțescu

Dan Ionescu a debutat în 1995, fiind astăzi un poet matur și recunoscut. Este unul dintre scriitorii semnificativi ai Olteniei literare actuale. Cu volumul Sunt poet în fiecare zi (Timișoara, Editura David Press Print, 2016), acesta trece într-o fază nouă a evoluției sale ca scriitor: etapa controlului inspirației. Începuturile creației sale se aflau sub neliniștea de a vedea diferit lucrurile. De aceste îndoieli, neliniști și întrebări au fost impregnate anterioarele cărți ale lui Dan Ionescu. Traversarea acestor probleme fondatoare ale statutului de scriitor a adus eul liric în marea liniștii în ce privește inspirația și harul poetic. A fi poet în fiecare zi înseamnă a fi găsit una dintre stările de grație ale condiției de scriitor. În concret, starea de a fi poetic constă în aceea că eul poetic se identifică totalmente cu privirea poetică: „Privirea pe care personajul mi-o aruncă (…) / a rezistat și altora înaintea mea, / care au încercat s-o descifreze, / și are același mesaj” (Cu ochii la o pictură).

Continuă să citești

Dan Ionescu. Presa literară din Oltenia. Cronică literară*, de Geo Constantinescu

Cronică literară* publicată în revista „Mozaicul”, Nr. 8 / 2017

Dan Ionescu. Presa literară din Oltenia

Volumul Presa literară din Oltenia, valorificând cercetările sale pentru teza de doctorat, profesorul şi scriitorul Dan Ionescu l-a publicat la Editura Aius, Craiova, în 2017. Punctul de vedere al lui Dan Ionescu în această investigaţie hermeneutică vizează în primul rând programele revistelor literare din zonă din perspectivă diacronică.

Continuă să citești

Dan Ionescu: Povestea unui destin. Cronică literară*

*Cronică literară apărută în revista „Scrisul Românesc”, Nr. 9 / 2017

Romanul Academie agramată (Ed. Autograf MJM, Craiova, 2017, 480 p.), de Nicolae Pârvulescu se deschide cu o pagină în care este prezentat efectul unui apel telefonic. Dacă Marcel Proust redescoperea imagini ale timpului pierdut, datorită unui produs de patiserie, care-i amintea de bucuria pe care o trăia mâncând madlenele pregătite în casă, Nicolae Pârvulescu, dedublat în Viorel Roșianu, protagonistul cărții, abandonează mediul urban, profitând de vacanță, pentru a se întoarce acasă, la părinți, în satul Stăncești. Telefonul este un simbol al comunicării, dar de această dată, cu un „zbârnâit strident”, recuplează eul narator la o realitate proximă celei din Întâmplări din irealitatea imediată, de M. Blecher și-l determină s-o rupă cu prezentul. Primul impuls, necesar înțelegerii stării în care se află, este de a rememora, cât se poate de amănunțit, tot ce făcusem și ce zisesem în timpul mesei de la care mă ridicasem cu câteva minute înainte de miezul nopții”; al doilea, de a pune lucrurile la punct, iar pentru aceasta, este necesară schimbarea mediului.

Continuă să citești