Dan Ionescu: O carte esențială*

*Prezentare succintă, apărută în revista „Scrisul Românesc”, Nr. 11 / 2017

Cultura română a dat trei scriitori savanți: Dimitrie Cantemir, B. P. Hasdeu și Mircea Eliade. Opera celui de-al doilea, în latura ei beletristică, este analizată de Stancu Ilin, în volumul Bogdan Petriceicu Hasdeu, scriitorul (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017). Postfața este semnată de editor, prof. univ. dr Florea Firan, care se referă pe
larg și cu acribie la scrierile beletristice ale cunoscutului spirit enciclopedic.

Continuă să citești

Suspiciune confirmată. Proză, de Ion R. Popa

         Cum proceda de două-trei ori pe schimb, la puțin timp după ce a sunat de intrare, directorul a plecat în control pe culoarele liceului, Deși, la prima vedere, se părea că nimic nu ar fi fost nelalocul său, a urcat la etajele superioare. Se auzeau doar vocile profesorilor sau ale elevilor, ultimele uneori mai timide, alteori mai avântate.

Continuă să citești