Literaturile române postbelice*. Cronică literară, de Dan Ionescu

*Cronică literară apărută în revista „Scrisul Românesc”.

 

Literaturile române postbelice [Editura Școala Ardeleană, Cluj – Napoca, 2017], cea mai recentă lucrare semnată de Ion Simuț, se referă la impulsul pe care evenimentele istorice l-au conferit literaturii. Autorul explică semantica pluralului din titlu: „Volumul Literaturile române postbelice are la origine ideea celor patru literaturi (oportunistă, evazionistă, subversivă și disidentă), enunțată pentru prima dată într-un articol din „România literară”, în 1993, și dezvoltată în volumul Incursiuni în literatura actuală, apărut în 1994”.

Continuă să citești