Nichita Stănescu: Universul poetic. Studiu, de Dan Ionescu

images

Nichita Stănescu, apreciat de Al. Piru „cel mai de seamă poet contemporan”, a debutat editorial în anul 1960, cu volumul Sensul iubirii, dar volumul care îl anunță drept un poet profund, este O viziune a sentimentelor, din 1964.

Lirica lui Nichita îmbină organic conceptele cu sentimentele, ceea ce critica literară a numit „sensibilizarea conceptelor”. Poetul își propune să ducă la capăt o osmoză între sentimente, gânduri și cuvinte, între interiorul sufletesc și realitatea exterioară, așa cum se exprimă în Ars poetica: „Îmi învățam cuvintele / să iubească / le arătam inima / și nu mă lăsam până când silabele lor / Nu începeau să bată”. Noțiunea de timp e intuită de poet ca o fugă permanentă, fără destinație, ca o proiecție himerică a ultimei vârste, fără trecut și durată: „Noi, locuitorii acestei secunde, / Suntem un vis de noapte zvelt”.

Continuă să citești

G. Bacovia: Lacustră. Eseu, de Dan Ionescu

images

Simbolismul va atinge apogeul la noi prin George Bacovia.

Bacovia a fost consacrat de Macedonski care, odată cu apariţia volumului Plumb i-a dedicat această epigramă: „Poete scump, porţi mândre flori de lauri / Că singur până astăzi din plumb făcut-ai aur”.

George Bacovia s-a impus de la început, ca un poet original în cadrul poeziei simboliste şi în acest sens Eugen Lovinescu scria: Bacovia a creat o atmosferă de copleşitoare dezolare, de toamne reci, cu ploi putrede, cu arbori cangrenaţi într-un peisaj de mahala, între cimitir şi abator, cu căsuţe scufundate în noroaie eterne, cu melancolia caterincilor şi bucuria panoramelor… o atmosferă de plumb în care pluteşte o obsesie a morţii.

Continuă să citești

Jocurile populare românești

images

Jocurile populare românești

Cele mai cunoscute jocuri populare românești, preferate de sătenii de la șes, deal și munte, în toate regiunile țării, sunt:

În Bucovina: Arcanul, Alunele, Dorneasca, Hora Unirii, Hora Bucovinei, Horodinca, Mândra, Oița, Piculeana, Roata, Ruseasca, Maramoaica, Sârboaica.

Continuă să citești

S-a întâmplat astăzi…

morometii

1919 – A murit Ivan Vazov, poet, romancier și dramaturg bulgar.

1931 – Constantin Brâncuși a fost decorat cu ordinul Meritul cultural pentru arta plastică, la propunerea lui Nicolae Iorga, preşedinte al Consiliului de Miniştri şi secretar de stat al Departamentului Cultelor şi Artelor.

1955 – Intră în tipografie primul volum al romanului „Moromeții”, în care autorul, Continuă să citești

Liviu-Florian Jianu: DIALOG CU ELISE

DIALOG CU ELISE

DUPĂ PREMIUL  I  PE JUDEŢ LA LIMBA ROMÂNĂ, AL MARINEI

– Apropo de înrămat succesul şi fotografia ei, poate vei vrea să le şi scanezi, să poţi trimite mai larg…

Acum, spune, ce a contribuit la reuşită? E ceva în gene? E ceva în atmosfera de acasă? Amândouă? Altceva? Greu de zis, nu? Eu încă mai sper să înţeleg ce duce la excelenţă, la performanţa mare, căci nu e evident… Bine că excelenţa se împlineşte, că se întâmpla, eu mă bucur şi că ştim să o recunoaştem, chiar când nu ştim precis ce ingrediente îi sunt necesare :

Continuă să citești