BACALAUREAT, Limba și literatura română

BACALAUREAT, Limba și literatura română

 

VARIANTA – REZOLVARE

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 p.)

Citeşte următorul text:

Continuă să citești

Ghid de pregătire pentru examenul de Evaluare Națională (2013), Limba și literatura română

Ghid de pregătire pentru examenul de Evaluare Națională, Limba și literatura română, Editura Sigma, București, 2012, 278 p., Preț: 17 lei. (Pentru detalii, contactați-ne la adresa de e-mail: jonescus@yahoo.com)

Ghidul de pregătire pentru examenul de Evaluare Națională, Limba și literatura română conține: 1. programa, calendarul și metodologia examenului; 2. subiectele date la Evaluarea Națională – 2010, 2011, 2012; 3. noțiuni de teorie literară; 4. teste de evaluare create după modelul propus. (Red.)

 

Ex Occidente lux

31. X. 1908 – s-a născut Ilariu Dobridor, în com. Dobridor, jud. Dolj (m. 16 ian. 1968, în București);

31. X. 1960 – a murit Mircea Florian, în București (n. 1. IV. 1888, în București);

31. X. 1881 – s-a născut Eugen Lovinescu, în Fălticeni (m. la 16. VII. 1943, în București).

 

 

Interior

30. X. 1858 – s-a născut Duiliu Zamfirescu, în Plăinești, jud. Vrancea (m. la 3 iunie 1922, Agapia, jud. Neamț);

30. X. 1964 – s-a născut Cătălin Țârlea, în București;

30. X. 1858 – a murit D. Gusti (n. 13. II. 1880, în București);

30. X. 1885 – s-a născut Ezra Pound, în Hailey, Idaho SUA  (m. la 1 noiembrie 1972, în Veneția, Italia);

30. X. 1871 – s-a născut Paul Valery, în Sète (m. la 20 iulie 1945, în Paris).

Interior

de Paul Valery

Continuă să citești

Multiculturalismul și Actualitatea istoriei literare

Multiculturalismul și Actualitatea istoriei literare, Ediție alcătuită de Florea Firan, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2010, 300 p.

Viziune şi previziuni (Comunicare la Simpozionul cu această temă)

de Dan Ionescu

Eugen Lovinescu sprijină scriitorii tineri. G. Călinescu doar îi indexează, deopotrivă cu aplicaţia lor la cultura universală şi cu mediile care le-au permis varianta operei. Criticul de la „Sburătorul“ în Istoria literaturii române contemporane semnalează două tendinţe în evoluţia poeziei interbelice: lărgirea registrului tematic şi trecerea de la epic înspre liric. În generozitatea lui onestă, distinge zece direcţii, cu precizarea de efect moderat, că marile personalităţi nu se pot încadra în limitele unui singur curent; poezia lui Arghezi de exemplu, este sinteza liricii tradiţionaliste cu poezia modernistă. De altfel, şi Paul van Tieghem în Literatura contemporană arăta că „scriitorul de geniu devine conştient de propria personalitate şi începe să se lepede de unele elemente ale curentului, iar pe altele să le transforme conform personalităţii lui“.

Continuă să citești

Viitorul cărții

Înainte de Colocviile „Scrisul Românesc” – 2012, recitind o carte

de Dan Ionescu

Anual, la sfârșit de octombrie, Revista și Editura „Scrisul Românesc”, sub direcția prof. univ. dr Florea Firan, organizează colocvii tematice, la care participă academicieni, profesori universitari, scriitori, critici și istorici literari, directori și redactori de reviste culturale din țară și din străinătate. Varietatea abordării temei este asigurată de această participare consistentă. Comunicările sunt publicate în revista „Scrisul Românesc”, apoi într-un volum. Viitorul cărții se intitulează cel din 2010, care cuprinde textele autorilor care s-au înscris la colocvii, inclusiv ale celor care n-au putut să le susțină în mod direct, din varii motive (…).

Continuă să citești

Eul și departele

EUL şi departele

 de Mihai Antonescu

Motto:

De-atâta dor, mă fac singurătate, / Când plouă-n suflet ca-ntr-o rugăciune. / Să-mpart în două clipa, nu se poate. / Să-ţi dau şi ţie, mie ce-mi rămâne?

…şi am văzut cocorii vâslind înspre un orizont care nu era al lor. Să nu-i mai ştie, să nu-i mai ajungă din urmă, partea dinspre frig a gândului meu…

Continuă să citești

C. D. Fortunescu, un spirit polivalent

28. X. 1950 – s-a născut Zenovie Cârlugea, în satul Maiag, jud. Gorj;

28. X. 1953 – s-a născut Doina Drăguț, în com. Siliștea Crucii, jud. Dolj;

28. X. 1874 – s-a născut Constantin D. Fortunescu, în Craiova (m. la 21. IX. 1965, în Craiova).

 

Adevăr și legendă

Pompiliu Păltănea, Adevăr și legendă, Editura David Press Print, Timișoara, 2011, 230 p., preț: 12 lei.

Unul dintre cele mai extinse studii ale simboliștilor români, poate chiar cel mai extins, care vizează abordarea integrală a aspectelor referitoare la curentul pe care îl ilustrau aparține lui Pompiliu Păltănea și este intitulat Adevăr și legendă. 

Continuă să citești